Seleccionar página

Casas Cova

Són una tradició constructiva i arquitectònica molt peculiar d’indubtable importància cultural i etnològica. Denominades poble troglodític I i II en el Catàleg de Béns i Espais Protegits.
Ubicació en el mapa