965 72 00 01 - Calle 19 de Abril, 34 - 03193 San Miguel de Salinas info@sanmigueldesalinas.es
Seleccionar página

Casas Cova

Són una tradició constructiva i arquitectònica molt peculiar d’indubtable importància cultural i etnològica. Denominades poble troglodític I i II en el Catàleg de Béns i Espais Protegits.
Ubicació en el mapa