965 72 00 01 - Calle 19 de Abril, 34 - 03193 San Miguel de Salinas info@sanmigueldesalinas.es
Seleccionar página

Anunci de subvencions a associacions per a festes locals

La Regidoria de Turisme anuncia la publicació de subvencions a associacions de la província d’Alacant per a promoció turística de festes locals de la Costa Blanca.

Dirigit a: Associacions, Entitats sense ànim de lucre i Ens de dret públic de la província d’Alacant sense ànim de lucre.

Objecte: És objecte de les presents bases regular el procediment en règim de concurrència competitiva ordinària, per a la concessió durant l’any 2017, de subvencions destinades a coadjuvar en el finançament de les despeses derivades a «La promoció turística de les festes locals de la Costa Blanca «, que executin les associacions i entitats sense ànim de lucre de la província d’Alacant.

L’import màxim que li pot correspondre a cada entitat sol·licitant s’estableix en el 80% del pressupost presentat i un màxim de 6.000,00 €.

El termini de presentació de sol·licituds serà de 30 dies naturals comptats a partir del dia següent al de la publicació.

Enllaç a la publicació del B.O.P. d’Alacant:

https://www.dip-alicante.es/bop2/pdftotal/2017/02/24_39/2017_002091.pdf