965 72 00 01 - Calle 19 de Abril, 34 - 03193 San Miguel de Salinas info@sanmigueldesalinas.es
Seleccionar página

Comunicat de l’Alcalde

 Manifiesto Alcalde para Diputación

Comunicat de l’Alcalde:

D. Àngel Sáez Hortes, alcalde de Sant Miquel de les Salines, i davant les creixents notícies que arriben des de la Generalitat Valenciana sobre la Diputació d’Alacant:

MANIFESTA

Diputació i municipi són dos nivells de govern local units pel que fa a composició i prestació de serveis.
La identitat de la Institució provincial és local i, per tant, la raó de la seva existència, és la d’articular l’autonomia municipal.
Si aquestes funcions fossin traslladades a un altre nivell de Govern, deixaríem de complir amb el principi de subsidiarietat, afeblint d’aquesta manera a aquesta autonomia municipal.

Per tot això, des de l’Ajuntament de Sant Miquel de les Salines, considerem que el paper de la Diputació d’Alacant és essencial, sobretot per als municipis petits com el nostre. Durant aquests anys hem rebut permanent assistència tècnica, de cooperació jurídica, d’assessorament i sobretot econòmica.

En aquests anys dolents de crisi que hem portat, la Diputació d’Alacant ha estat aquí per permetre’ns seguir oferint als ciutadans serveis molt necessaris.

Per citar algunes xifres, només el passat any 2016, els ajuts rebuts de la Diputació per al nostre poble, han estat de 489.625,02 euros, dels quals 150.000 euros van ser per a obres financerament sostenibles. Amb el Fons que proposa el Consell del Sr. Ximo Puig i la Sra. Oltra, el nostre municipi hauria rebut, només, 95.199 euros.

Des del nostre govern local, sabem que la Diputació d’Alacant és en si mateixa un Fons de Cooperació Municipal, ja que en l’actualitat destina més de 140 milions d’euros als municipis de la nostra província, sent l’Administració que més inverteix en els pobles.

El balanç de Sant Miquel de les Salines amb la Diputació d’Alacant és clarament positiu. Sense la institució provincial, nosaltres, per si mateixos, no haguéssim pogut dur a terme tants projectes d’inversions i tan difícils d’escometre en un marc de restricció de la despesa pública com el que ens trobem. Els seus serveis a dia d’avui són irrenunciables.

ÀNGEL SÁEZ HUERTAS

ALCALDE

 

Anunci de subvencions a associacions per a festes locals

La Regidoria de Turisme anuncia la publicació de subvencions a associacions de la província d’Alacant per a promoció turística de festes locals de la Costa Blanca.

Dirigit a: Associacions, Entitats sense ànim de lucre i Ens de dret públic de la província d’Alacant sense ànim de lucre.

Objecte: És objecte de les presents bases regular el procediment en règim de concurrència competitiva ordinària, per a la concessió durant l’any 2017, de subvencions destinades a coadjuvar en el finançament de les despeses derivades a «La promoció turística de les festes locals de la Costa Blanca «, que executin les associacions i entitats sense ànim de lucre de la província d’Alacant.

L’import màxim que li pot correspondre a cada entitat sol·licitant s’estableix en el 80% del pressupost presentat i un màxim de 6.000,00 €.

El termini de presentació de sol·licituds serà de 30 dies naturals comptats a partir del dia següent al de la publicació.

Enllaç a la publicació del B.O.P. d’Alacant:

https://www.dip-alicante.es/bop2/pdftotal/2017/02/24_39/2017_002091.pdf